Uprzejmie informujemy, że 21 września 2018 roku Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. będzie nieczynny.

Sprawy związane z awarią, centralnym ogrzewaniem lub brakiem ciepłej wody prosimy zgłaszać bezpośrednio obsłudze ciepłowni pod nr tel. 22 787 94 18

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Od lat dostarczamy energię cieplną dla mieszkańców Wołomina

Nieustannie dbamy o jak najwyższą jakość świadczonych przez nas usług

Polityka jakości

Głównym celem działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła w sposób konkurencyjny przy zapewnieniu wymaganej jakości oraz chroniąc środowisko naturalne.

Aby to osiągnąć, działalność naszej Firmy opiera się na Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej Firmy, deklarujemy:

 • wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz Środowiskowego wg ISO 14001,
 • ciągłe doskonalenie procesów i procedur obowiązujących w Firmie,
 • stałą i partnerską współpracę z Dostawcami,
 • dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi rynkowej,
 • ciągłą poprawę działań środowiskowych Firmy,
 • postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, 
 • zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • racjonalne wykorzystywanie i oszczędzanie wody, energii i paliw,
 • gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 • działanie na rzecz uświadamiania dostawców i podwykonawców o odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 • szkolenie personelu celem poznawania i zmniejszania negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na stan środowiska.

Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich Pracowników Firmy.