ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Od lat dostarczamy energię cieplną dla mieszkańców Wołomina

Nieustannie dbamy o jak najwyższą jakość świadczonych przez nas usług

Polityka jakości

Głównym celem działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła w sposób konkurencyjny przy zapewnieniu wymaganej jakości oraz chroniąc środowisko naturalne.

Aby to osiągnąć, działalność naszej Firmy opiera się na Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej Firmy, deklarujemy:

 • wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz Środowiskowego wg ISO 14001,
 • ciągłe doskonalenie procesów i procedur obowiązujących w Firmie,
 • stałą i partnerską współpracę z Dostawcami,
 • dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi rynkowej,
 • ciągłą poprawę działań środowiskowych Firmy,
 • postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, 
 • zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • racjonalne wykorzystywanie i oszczędzanie wody, energii i paliw,
 • gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 • działanie na rzecz uświadamiania dostawców i podwykonawców o odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 • szkolenie personelu celem poznawania i zmniejszania negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na stan środowiska.

Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich Pracowników Firmy.