W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w Zapytaniu ofertowym na Wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą materiałów dla realizacji budowy przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku przy ul. Prądzyńskiego 13 na działce ew. nr 250/1, 252/1, obręb 28 w Wołominie została wybrana oferta firmy:

Firma Usługowo - Handlowa „INSTAL-BUD”
Szczepan Jan Mielczarczyk,
Nowe Wypychy 20,
07-206 Somianka

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SWZ na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Teligi róg ul. Lipińskiej, dz. ew. nr 196/71, 196/70, 196/72, 196/73, 196/74, 196/75, 196/76, 196/77, 196/78 obręb: Wołomin 24, gm. Wołomin
w Wołominie została wybrana oferta firmy:

F.U.H. INSTAL-BUD Szczepan Jan Mielczarczyk
Nowe Wypychy 20
07-206 Somianka

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SWZ na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Lipińskiej 40, Sławkowskiej 6, Warszawskiej 20, Daszyńskiego 3, Gdyńskiej 1/3 w Wołominie została wybrana oferta firmy:

INSTAL-SITARZ Arkadiusz Sitarz
05-400 Otwock
ul. Łukasińskiego 7
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dot. Unieważnienia postępowania na: „Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie”

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na „Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie”, na podstawie rozdz. II pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja kotła WR-25 014 nr 2 w celu podniesienia sprawności wytwarzania energii cieplnej i obniżenia mocy do 22,2 MW” została wybrana oferta firmy:

Andrzej Fabisiak Zakład Remontowy Kotłów Centralnego Ogrzewania i Urządzeń Kotłowych
02-266 Warszawa, ul. Sycowska 54

w konsorcjum z firmą
Integrator Jerzy Orlikowski, Jarosław Kurkowski
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 42 lok.224

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG Sp. z o.o. na bocznicę kolejową PKP Radzymin w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. została wybrana oferta firmy:

PKP CARGO S.A,
Centralny Zakład Spółki,
01-252 Warszawa,
ul. Przyce 17

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na rozładunek i przewóz miału węglowego z rampy kolejowej PKP w Radzymin na terenie ZEC Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. została wybrana oferta firmy:

BABRA- POL
Kenig Jarosław
05-250 Radzymin, Słupno,
ul. Żeromskiego 26C

Dot. Unieważnienia postępowania na: „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Radzymin w 2021 roku”

Zamawiający unieważnia postępowanie stosując odpowiednio art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych, to jest ze względu na to, że wskutek błędu formalnego postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112