Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej do budynków na Osiedlu Słoneczna ETAP II w Wołominie została wybrana oferta firmy:

„MAZUR” Zbigniew Chechłowski
ul. Jeziołowicza 12/5
10-690 Olsztyn

Cena zaoferowana za wykonanie robót  wynosi 149.777,97 zł. netto.

Okres gwarancji – 10 lat.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.