W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że włączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.

Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl ; fax 22 787 55 84; lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.

Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym."

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej do budynków na Osiedlu Słoneczna ETAP II w Wołominie została wybrana oferta firmy:

„MAZUR” Zbigniew Chechłowski
ul. Jeziołowicza 12/5
10-690 Olsztyn

Cena zaoferowana za wykonanie robót  wynosi 149.777,97 zł. netto.

Okres gwarancji – 10 lat.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.