Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na wykonanie projektów organizacji ruchu na czas budowy i remontu przyłączy i sieci ciepłowniczej preizolowanej na terenie miasta Wołomina wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w roku 2016 została wybrana oferta firmy:

USŁUGI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” Maciej Styś,
07-130 Łochów,
ul. 1 Maja 44A

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.