Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o dokonano wyboru oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego:.

UNIQA TU S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

Cena oferty - 6 542,00 PLN

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego oraz jest najkorzystniejsza pod względem cenowym ze wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach ogłaszanych przez ZEC.