Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w zapytaniu ofertowym na dostawę  taśmy taśmociągowej  tkaninowo-gumowej zwykłej ogólnego przeznaczenia o szerokości 500 mm do transportu materiałów (żużla z kotłów energetycznych) w ilości 100 m w jednym odcinku została wybrana oferta firmy:

Conti Tech Polska,
ul. Główna 10,
55-010 Św. Katarzyny

Cena za taśmę netto: 6 100,00 zł
Cena za montaż netto: 1 100,00 zł
Cena łączna netto: 7 200,00 zł

Termin dostawy: 3-5 dni

Gwarancja: 12 m-cy

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.