Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, Sp. z o.o. informuje, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy złożonych ofert oraz przeprowadzonych negocjacjach dotyczących ceny ostatecznej na „dostawę pojazdu służbowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony”, została wybrana oferta firmy:

Nivette Sp. z o.o.,
ul. Lotnicza 3/5,
04-192 Warszawa

Cena netto 56 341,00 zł

Dziękujemy za udział i zapraszamy do współpracy przy następnych postępowaniach związanych z dostawą pojazdów służbowych w naszym zakładzie.

Załączniki:
Pobierz plik (201701200001-wybor_oferty.pdf)201701200001-wybor_oferty.pdf286 kB