Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: unieważnienia postępowania na dostawę pojazdu służbowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na podstawie Rozdz. II ppkt. 3 Zapytania Ofertowego oraz Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego postępowań przy udzielaniu zamówień w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. unieważnia postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

 

Załączniki:
Pobierz plik (201701200001-uniewaznienie.pdf)201701200001-uniewaznienie.pdf50 kB