W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że włączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.

Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl ; fax 22 787 55 84; lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.

Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym."

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru oferty przedstawionymi w SIWZ na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w zakresie budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / zaświadczenia o zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zadanie 1 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na Budowę sieci ciepłowniczej z przyłączami wraz z towarzyszącą kanalizacja teletechniczną do kompleksu budynków przy ul. Geodetów 4
w Wołominie
2. Zadanie 2 - Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Moniuszki 21
3. Zadanie 3 - Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi o średnicach
2 x Dn 25/125 - 100/225 do projektowanych budynków przy ul. Teligi w Wołominie.

została wybrana oferta firmy:

ALBICO – BIURO PROJEKTÓW
20-729 Lublin
ul. Kaszubska 5

Cena zaoferowana za wykonanie wszystkich dokumentacji wynosi 20.500,00 zł netto.
Okres gwarancji – 2 lata.
Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (201704270011-wybor_oferty.pdf)201704270011-wybor_oferty.pdf73 kB