Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w Zapytaniu Ofertowym na dostawę armatury w roku 2017, została wybrana oferty firmy:

KELVIN Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 413
43-300 Bielsko-Biała

Cena zaoferowana za dostawę kompletu armatury wynosi 79.767,40 zł. netto.
Okres gwarancji – BROEN – 2 lata, VEXVE/NAVAL – 4 lata.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (201705100014-wybor_oferty.pdf)201705100014-wybor_oferty.pdf59 kB