Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie nadesłanych ofert z zakresu świadczenia usług medycznych dla pracowników zakładu oraz ich rodzin, postanawia o umorzeniu postępowania zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Przetargowym. Dziękujemy wszystkim firmom za złożone oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.