Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że wyłączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.
Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl lub sekretariat@zec.wolomin.pl; fax 22 787 55 84
lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.
Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Wielkanoc 2019

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert na sprzedaż starych urządzeń i silników w ilości 37 sztuk zostały wybrane następujące oferty (numeracja zgodna z wykazem oferowanego sprzętu - załącznik nr 1 do postępowania):

1) F.H.U. LUMAR
05-230 Kobyła
ul. Słowackiego 28
34 urządzenia (pozycje nr 1-26 oraz 28-35)
Cena brutto: 5 522,70 zł

2) Maguza Marek
05-200 Stare Grabie
ul. Główna 97
urządzenie nr 27 (silnik 3.5 kW)
Cena brutto: 125,00 zł

3) Jaśniewski Waldemar
05-200 Wołomin
ul. Kościelna 65/8
urządzenia nr 36-37 (uszkodzone kosiarki)
Cena brutto: 40,00 zł

Wybrane oferty są najkorzystniejsze cenowo spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu konkursowym.
Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.