Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy ciepłowniczych w Wołominie, zgodnie z SIWZ oraz dokumentacjami technicznymi i kosztorysami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

 

Termin składania ofert upływa 20.09.2018r. o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Dostawcy bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2018r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.

Materiały przetargowe (SIWZ wraz z załącznikami) dostępne do pobrania poniżej w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (20180906010-dokumentacja.zip)20180906010-dokumentacja.zip10663 kB