Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że wyłączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.
Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl lub sekretariat@zec.wolomin.pl; fax 22 787 55 84
lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.
Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Wielkanoc 2019

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. zwraca się z prośbą przedstawienie oferty handlowej na dostawę jednej partii miału węgla kamiennego energetycznego M IIA typ 32.2 lub 32.1 w ilości 100 ton o następujących parametrach jakościowych w stanie roboczym:


- wartość opałowa min. 21 000 kJ/kg
- zawartość popiołu do 25 %
- zawartość siarki do 1,0 %
- zawartość wilgoci do 15 %
- zawartość części lotnych > 28%
- zdolność spiekania RI 5-20
granulacja ziarno 0-20 mm, w tym:
- frakcja 0-3 mm – max: 20%
- frakcja 3-20 mm – min: 75%
- nadziarno 20-31,5 mm – max: 5%

Terminy realizacji: do 10 grudnia 2018 r.
Wielkość dostawy: 100 t

W ofercie prosimy zawrzeć:
1. Cenę miału węglowego w wariancie zł/Mg i zł/GJ z uwzględnieniem kosztu transportu miału węglowego na teren spółki (Wołomin, Szosa Jadowska 49).
2. Parametry jakościowe oferowanego miału węglowego.
3. Warunki i terminy płatności (minimum 21 dni).
4. ZEC Wołomin Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odsprzedaży miału węglowego.

Ofertę prosimy przesłać faksem pod numer 022 787-55-84 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż do dnia 19.11.2018 r. do godz. 12:00

Informujemy, że niniejsze postępowanie prowadzone będzie wg wewnętrznego regulaminu przetargowego w związku z faktem, że ZEC jako Zamawiający sektorowy o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonujący działalność określoną w art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy (dostawa paliwa do produkcji energii cieplnej) zwolniony jest z obowiązku stosowania ustawy.
Po zebraniu i analizie ofert ZEC zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących ostatecznego wyboru oferty z Oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. Negocjacjom może podlegać cena oraz ilości dostaw miału węglowego.
Zgodnie z § 6 Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiający ma prawo odwołać lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.