Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że wyłączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.
Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl lub sekretariat@zec.wolomin.pl; fax 22 787 55 84
lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.
Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Radzymin w 2019 roku” informuje, że ze względu na prośbę jednego z oferentów, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 14.12.2018 r. do godz. 13:30.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.