Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Radzymin w 2019 roku” informuje, że ze względu na prośbę jednego z oferentów, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 14.12.2018 r. do godz. 13:30.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.