Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje że w dniu 18.03.2019r rozpocznie proces barwienia wody sieciowej który ma na celu sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej. Barwiona na żółtozielono woda powinna znajdować się wyłącznie w sieci ciepłowniczej i nie powinna być widoczna dla użytkowników. Pojawienie się zabarwionej wody na zewnątrz, w miejscach takich jak instalacje wewnętrzne odbiorców (np. kran), ulice, cieki wodne oznacza awarię sieci. W związku z powyższym ZEC w Wołominie prosi o zgłaszanie ewentualnego napotkania zabarwionej wody.      czytaj więcej>>

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i dostawę 4 węzłów ciepłowniczych kompaktowych do budynków w Wołominie, zgodnie z SIWZ oraz załącznikami nr 1 - 4 do SIWZ.

Termin składania ofert upływa 14.03.2019r. o godz. 10:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Dostawcy bez otwierania. Oferty należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2019r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.

Materiały przetargowe (SIWZ wraz z załącznikami) dostępne do pobrania ponieżej w załączniku.