Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1
Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z art. 5 ust 6 Istotnych Postanowień Umowy, w ww. postępowaniu może uczestniczyć Konsorcjum firm, spełniając łącznie warunek postępowania określony w pkt V, pkt 1.2 SIWZ w zakresie doświadczenia i potencjału osobowego.

Ad. 1 Może uczestniczyć Konsorcjum firm spełniająć warunek postępowania określony w pkt V, pkt 1.2 SIWZ w zakresie doświadczenia
i potencjału osobowego.

Pytanie 2 
Zgodnie z pkt V, pkt 2 SIWZ, Wykonawca udzieli min. 3-letniej gwarancji na wykonane prace modernizacyjne.
a) Prosimy o wskazanie, czy deklarowany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji ma dotyczyć wykonania prac, czy też wykonania prac wraz z materiałami.
b) Czy na urządzenia obowiązuje gwarancja producenta?
c) Czy na materiały eksploatacyjne (typu worki, kosze) obowiązuje gwarancja producenta?

Ad. 2 Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na wykonane prace modernizacyjne obejmującej dostarczone urządzenia i materiały, wykonane prace i wykorzystane konstrukcje wsporcze do montażu urządzeń. Gwarancji udziela Wykonawca na całe zadanie inwestycyjne (bez względu na to jak długiej gwarancji udzielił Wykonawcy Dostawca przy zakupie materiału lub urządzenia.) Wyjątek stanowią wentylatory wyciągowe. Worki filtracyjne również objęte muszą być gwarancją Wykonawcy przez cały okres udzielonej gwarancji.

Pytanie 3 -  Czy dopuszczają Państwo zamiennie sprężarkę śrubową firmy Airpol, jeśli spełnia warunek posiadania min. 2 punktów serwisowych w Polsce?
Ad. 3 Zamawiający zaleca zastosowanie sprężarki firmy Atlas Copco dopuszcza również zastosowanie innej sprężarki spełniającej warunki PFU.

Pytanie 4 -  Czy na kanały spalin Wykonawca może zastosować blachę powlekaną płaską, kopertowaną o grubości 0,7mm?
Ad. 4 Zgodnie z zapisem w pkt. 4l PFU (obudowa filtra z blachy trapezowej obudowa kanałów może być wykonana blachą płaską kopertowaną.

Załączniki:
Pobierz plik (20190326008-uzo2-odpowiedzi.pdf)20190326008-uzo2-odpowiedzi.pdf137 kB