Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1 - Zwracam się z prośbą o określenie wymaganej przez Państwa wydajności nowej sprężarki. W PFU określona została minimalna wydajność nowej sprężarki wynosząca 100 Nm3/h. Dla takiej wydajności zaproponowalibyśmy sprężarkę o mocy 15 kW. Byłaby to sprężarka typu GA.Osuszacz zostałby dobrany odpowiednio do wytypowanej sprężarki. Biorąc pod uwagę wymagania nowej instalacji odpylania uważamy, że nowa sprężarka powinna posiadać wydajność na wyjściu ze stacji 24 Nm3/h.Taki wymóg determinowałby dobór sprężarki typu GX5 (5,5 kW) na zbiorniku oraz osuszacza typu CD10+ czyli zestawu tożsamego z zainstalowanym obecnie u Państwa. Zgodnie z PFU należy przeanalizować możliwość połączenia istniejącej instalacji sprężonego powietrza z nową projektowaną tak aby mogły się zastępować lub pracować równolegle. Otrzymaliśmy informację od preferowanego dostawcy sprężarki, że jesteście Państwo posiadaczem sprężarki sterowanej elektropneumatycznie, więc nie ma możliwości zautomatyzowania pracy dotychczasowej sprężarki z nowym modelem. Sprężarki z typoszeregu G/GX to sprężarki elektropneumatyczne bez możliwości zautomatyzowania ich pracy. Sprężarki z typoszeregu GA to sprężarki sterowane mikroprocesorowo z możliwością wykorzystania wielu funkcjonalności sterowników mikroprocesorowych tych sprężarek.
Prosimy o informację, które rozwiązanie mamy przyjąć w ofercie i ewentualne wprowadzenie zmian w PFU.

Ad.1 W związku z przedstawionym problemem, który może zaistnieć ZEC odstępuje od możliwości połączenia istniejącej instalacji sprężonego powietrza z nową projektowaną tak aby mogły się zastępować lub pracować równolegle. Zamawiający oczekuje sprężarki o wydajności zgodnie PFU 100 Nm3/h

Załączniki:
Pobierz plik (20190326008-uzo3-odpowiedzi.pdf)20190326008-uzo3-odpowiedzi.pdf111 kB