Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1.Prosimy o informację czy kanały spalin od kotła do MOS pozostają czy są do wymiany?
Ad. 1 Nie przewidujemy wymiany kanałów spalin od kotła do MOS.

Pytanie 2.Prosimy o informację czy przenośnik poprzeczny U podlega wymianie czy tylko przenośniki, które odbierają pył z pod obecnych cyklonów?
Ad. 2 Wymianie podlegają wszystkie 3 przenośniki…, dwa poprzeczne i 1 wzdłużny.

Pytanie 3.Czy obijaki pyłu maja być zamontowane tylko na filtrach czy też na odpylaczach wstępnych MOS?
Ad. 3 Obijaki pyłu maja być zamontowane na filtrach, na odpylaczach wstępnych MOS wg uznania Wykonawcy.

Pytanie 4.Prosimy o informację w jaki sposób nastąpi odbiór końcowy jeżeli nie będzie możliwości obciążyć kotła do np. 19MW ze względu na temperatury zewnętrzne?
Ad. 4 Obciążenie mocy 19 MW jest po stronie ZEC i nie przewidujemy problemów w tym zakresie.

Pytanie 5.Prosimy o doprecyzowanie ”kosze(ramy)filtrów workowych muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej” czy jest tu mowa tylko o koszach dla worków czy również o ramę - obudowę całego filtra workowego?
Ad. 5 Kosz oraz blach sitowa – stal nierdzewna.

Pytanie 6.Czy dla urządzeń odpylania mają zostać zamontowane pod zbiornikami pyłu zasuwy celkowe czy rozwiązania, które stosuje Wykonawca?
Ad 6. Mają być zastosowane dozowniki celkowe.

Pytanie 7.W SIWZ jest mowa w pkt V 2 o gwarancji co najmniej 3-letniej. Niektóre urządzenia zakupione od producentów posiadają okres gwarancji 2 lata jak będzie to traktowane przez Zamawiającego?
Ad. 7 Udziela 3-letniej gwarancji na wszystko.