Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, rekomendujemy Państwu ograniczenie wizyt w zakładzie. W celu załatwienia spraw, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Wołomin, PKP Radzymin w 2020 roku”

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z następującymi zapytaniami/prośbą:

1. Przesunięcie terminu złożenia ostatecznej oferty na dzień 13.12.2018 r. do godziny 13:00.
Ad. 1 Termin złożenia ostatecznej oferty ustala się na dzień 10.12.2019 r. do godz. 13:00.

2. Możliwość dołączenia do formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) załącznika, który zawierać będzie szczegółowe uwarunkowania realizacji przewozów oraz projektu Umowy opracowanej na podstawie polityki handlowej obowiązującej w Spółce PKP CARGO S.A.
Ad. 2 Tak, po wcześniejszym przesłaniu IPU (wzoru Umowy) i zaakceptowaniu przez obsługę prawną ZEC.

3. Wskazanie właściwej stacji nadania, ponieważ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazana jest m. inn. stacji nadania Katowice Ligota Wujek. W wykazie odległości taryfowych PKP CARGO S.A. (WOT I) nie ma stacji Katowice Ligota Wujek, są natomiast stacje: Katowice KWK Wujek i Katowice Ligota.
Ad. 3 OK

4. Zwolnienie z wypełniania Załącznika nr 8 do SIWZ. Z uwagi na fakt, iż realizacja przewozów objętych przedmiotem zamówienia obejmuje teren całej Polski oraz dużą ilość pracowników zatrudnionych w Spółce, które będą realizowały kontrakt.

W naszej opinii wystarczającym jest złożenie oświadczenia przez upoważnionych reprezentantów Spółki Załącznik nr 7 do SIWZ. Niezależnie od powyższych
argumentów zwracamy uwagę, że z punktu widzenia Ustawy o ochronie danych osobowych i wchodzącego rozporządzenia RODO przekazanie imiennej listy pracowników oraz dokumentów, o których mowa naruszałoby przepisy tych aktów prawnych, a ewentualne dostosowanie się do nich wymagałoby uzyskania zgody każdego z zainteresowanych, która wcale ze względu na charakter dobrowolności nie musiałaby zostać udzielona.
Ad. 4 Wycofujemy Załącznik Nr 8 z SIWZ.

Załączniki:
Pobierz plik (20191119013-UZO_1.pdf)20191119013-UZO_1.pdf105 kB