Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, rekomendujemy Państwu ograniczenie wizyt w zakładzie. W celu załatwienia spraw, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Informujemy, że w dniu 2020.08.14 biuro Zakładku Energetyki Cieplnej w Wołominie będzie nieczynne.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Wołomin, PKP Radzymin w 2020 roku”

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z następującym zapytaniem:

1. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pn. "Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Wołomin, PKP Radzymin w 2020 roku" zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy dopuszczalna byłaby realizacja zamówienia przesyłkami o wielkości innej niż podana
w SIWZ, np. o masie netto ok. 2000 ton?

Ad. 1 Z uwagi na uzgodniony harmonogram ilościowy dostaw miału węglowego z Polską Grupa Górniczą nie ma możliwości zmiany masy dostawy i wynosi ona około 2 350t

Załączniki:
Pobierz plik (20191119013-UZO_2.pdf)20191119013-UZO_2.pdf57 kB