ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 28-07-2020r. dotyczące: Czyszczenia ekranów grzewczych kotłów WR-25 szt. 2 i WR-10 szt. 1 metodą ścierno-strumieniową „na sucho” po stronie ogniowej wpłynęły 2 oferty.

Po szczegółowej analizie został wyłoniony oferent, firma:


KOBOS Bolesław Staszczyk
Maszkowo 11
75-640 Koszalin

która to przedstawiła najkorzystniejszą ofertę:
cena czyszczenia 1 kotła: WR-25 – 6 800,00 PLN + VAT
WR-10 – 3 200,00 PLN + VAT

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.
Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych postępowaniach przetargowych.

Załączniki:
Pobierz plik (20200731010-WO.pdf)20200731010-WO.pdf50 kB