W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 2 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”.
została wybrana oferta firmy:


ECOSERV Sp. z o.o. Nieświń,
ul. Kielecka 3H,
26-200 Końskie

Cena łączna netto: 788 000,00 PLN
Gwarancja: 48 m-cy
Ilość referencji: 3
Ilość punktów wyznaczona zgodnie z kryteriami wyboru oferty zawartymi w SIWZ: 98,00pkt

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (20200105001-WO.pdf)20200105001-WO.pdf54 kB