ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Dot. Unieważnienia postępowania na: „Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie”

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na „Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie”, na podstawie rozdz. II pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Załączniki:
Pobierz plik (20210427006-unieważnienie.pdf)20210427006-unieważnienie.pdf82 kB