W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Dot. Unieważnienia postępowania na: „Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie”

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na „Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie”, na podstawie rozdz. II pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Załączniki:
Pobierz plik (20210427006-unieważnienie.pdf)20210427006-unieważnienie.pdf82 kB