ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Teligi róg ul. Lipińskiej, dz. ew. nr 196/71, 196/70, 196/72, 196/73, 196/74, 196/75, 196/76, 196/77, 196/78 obręb: Wołomin 24, gm. Wołomin w Wołominie, zgodnie z SWZ oraz dokumentacją techniczną i kosztorysem stanowiącym załącznik do SWZ.
Termin składania ofert upływa 22.06.2021r. o godzinie 10:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2021r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. – świetlica.


Materiały przetargowe (SWZ wraz z załącznikami) należy dostępne do pobrania w załączniku.