W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w Zapytaniu ofertowym na Wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą materiałów dla realizacji budowy przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku przy ul. Prądzyńskiego 13 na działce ew. nr 250/1, 252/1, obręb 28 w Wołominie została wybrana oferta firmy:

Firma Usługowo - Handlowa „INSTAL-BUD”
Szczepan Jan Mielczarczyk,
Nowe Wypychy 20,
07-206 Somianka

Całkowita cena zaoferowana za wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą wszystkich materiałów wynosi 42 000,00 zł netto.
Okres gwarancji – 5 lat.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (20210907006-wybor_oferty.pdf)20210907006-wybor_oferty.pdf51 kB