W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że wyłączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00. Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49. Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.
nekrolog Bochenek 50p nekrolog Pazio

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Dotyczy: Wykonanie okresowych prób, badań i pomiarów eksploatacyjnych rozdzielni SN 15kV zasilającej obiekty Centralnej Ciepłowni w Wołominie.

Numer sprawy: DWE/02/02/2022

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

- Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę ELEKTRO-RED Waldemar Świder


Ranking złożonych ofert:

Numer oferty Wykonawca Wartość z oferty Przyznana punktacja
Kryterium 1
(
Cena oferty – waga 100%)
1 OPA-ROW Sp. z o. o
ul. Józefa Rymera 40c
44-270 Rybnik
84 485,00 zł brutto 26,68 pkt.
2 ELEKTRO-RED Waldemar Świder
ul. Mickiewicza 100C
26-021 Daleszyce
22 536,06 zł brutto 100 pkt.

Załączniki:
Pobierz plik (20220323005-wybor_oferty.pdf)20220323005-wybor_oferty.pdf38 kB

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112