ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zadanie „Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła" w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w wyniku analizy ofert na wykonanie zadania pt: „Kompleksowe wykonanie legalizacji elektronicznej wagi samochodowej typ PR 60, terminal AN3060,  o nośności 60 ton,  rok produkcji 2000, Prowag Katowice” została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 5 SIWZ po przeanalizowaniu ofert oddzielnie dla grupy zadań oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej do budynków na terenie Wołomina w roku 2014 zostały wybrane oferty następujących firm:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w wyniku analizy ofert na wykonanie zadania pt: „Modernizacja instalacji odpylania spalin z kotła Wr-25 nr 2 w zakresie wykonania odsysania samoczynnego części spalin z obudowy  istniejących multicyklonów osiowych typu MOS wg dokumentacji p. Zbigniewa Gawęda” została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert na wykonanie remontu wew. powierzchni betonowego zbiornika terenowego o poj. 300 m3 - magazynu wody przeznaczonej do celów spożywczych i  energetycznych została wybrana oferta firmy: