ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w wyniku analizy ofert na wykonanie zadania pt: „Modernizacja instalacji odpylania spalin z kotła Wr-25 nr 2 w zakresie wykonania odsysania samoczynnego części spalin z obudowy  istniejących multicyklonów osiowych typu MOS wg dokumentacji p. Zbigniewa Gawęda” została wybrana oferta firmy:

PPHU „Chemoremont” Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Tokarska 3


Łączna cena oferty – 78 500,00 zł netto
Gwarancja: 36 m-cy

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz jest najkorzystniejsza cenowo spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.