ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert na wykonanie naprawy i uszczelnienia pokrycia dachowego budynku biurowego o powierzchni ok. 440 m2 została wybrana oferta firmy:

HTH Novotech Sp. z o.o.
40-028 Katowice,
ul. Francuska 53/2

Łączna cena oferty – 39 000,00 zł netto
Gwarancja: 11 lat

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie proponowanej technologii oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w postępowaniu.

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.