ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o dokonano wyboru oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na wymianę liczników ciepła w węzłach ciepłowniczych na terenie Wołomina została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej  w Wołominie Sp. z o. o. w nawiązaniu do Państwa oferty  na modernizację instalacji odpylania spalin z kotła Wr-25 nr 2 informuje, że w związku ze znacznym przekroczeniem kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego  zadania,  postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie punktu II ust 4 SIWZ.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na wykonanie zadania pt. „Modernizacja technologii wodnej Ciepłowni w Wołominie z wykorzystaniem pomp zimnego zmieszania  w branży: technologiczno – instalacyjno – budowlanej, elektrycznej i AKPiA’’ została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 5 SIWZ po przeanalizowaniu ofert oddzielnie dla każdego zadania oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej do budynków na Osiedlu Kobyłkowska i Lipińska w Wołominie zostały wybrane oferty następujących firm:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na wykonanie projektów organizacji ruchu na czas budowy przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej na terenie miasta Wołomina wraz z niezbędnymi uzgodnieniami została wybrana oferta firmy: