ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki w Wołominie Sp. z o. o.  informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego na dostawę i montaż kompletnego urządzenia zgarniającego (wózka zrzutowego) szt.1 do zainstalowania na poziomym odcinku taśmociągu nawęglania  została wybrana oferta f-my:

Zakład Energetyki w Wołominie Sp. z o. o.  informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego na wymianę istniejących  przenośników  ślimakowych ciągu odpylania z kotła WR-25 Nr 2,  została wybrana oferta f-my:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, Sp. z o.o. informuje, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy złożonych ofert na opracowanie aktualizacji planu rozwoju ZEC w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, pod względem ceny, terminu wykonania oraz posiadanego doświadczenia, została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę węzłów ciepłowniczych kompaktowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlach Lipińska, Kobyłkowska i Słoneczna w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy: