Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na dostawę materiałów preizoiowanych do budowy przyłączy sieci ciepłowniczej do Galerii Handlowej "Fabryka Projekt" w Wołominie ETAP II, Va, Vb i VI oraz do budynków przy ulicy Kościelnej 69, 71 i 73 na Osiedlu Niepodległości w Wołominie została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp z o.o. informuje, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na „Udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego w wysokości 8 500 000 zł na okres 104 miesięcy” została wybrana oferta banku:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę wiszących węzłów ciepłowniczych do budynków w Wołominie w 2015 roku w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na wykonanie projektów organizacji ruchu na czas budowy przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej na terenie miasta Wołomina wraz z niezbędnymi uzgodnieniami została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w Zapytaniu Ofertowym na świadczenie usług geodezyjnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Wołomina w 2015 oraz 2016r w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę węzłów ciepłowniczych kompaktowych do budynków w Wołominie w 2015 roku w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy: