ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych i kosztorysowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w zakresie przebudowy sieci i budowy przyłącza do budynku Przedszkola przy ulicy Kościelnej, przebudowy sieci i budowy przyłącza do obiektów Szpitala przy ulicy Gdyńskiej oraz budowy przyłącza do budynku przy ulicy Kościelnej 22 w Wołominie została wybrana oferta firmy:

GAZ-MEDIA PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 4
05-200 Wołomin

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicy Laskowej i Polnej 14a w Wołominie została wybrana oferta firmy:

F.U.H. INSTAL-BUD Szczepan Jan Mielczarczyk
Nowe Wypychy 20
07-206 Somianka

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert na sprzedaż starych urządzeń i silników w ilości 37 sztuk zostały wybrane następujące oferty (numeracja zgodna z wykazem oferowanego sprzętu - załącznik nr 1 do postępowania):

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert dotyczących postępowania w sprawie sprzedaży złomu została wybrana oferta firmy:

Stacjonarny i obwoźny skup surowców wtórnych
Krzysztof Dzwonkowski
01-357 Warszawa
ul. Muszlowa 3/169

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 5 SIWZ zrezygnowano z realizacji zadań nr 3 i 4. Jednocześnie w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 4 SIWZ dokonano podziału zadań na dwóch Wykonawców.

Po przeanalizowaniu ofert wspólnie dla zadań nr 1 i 2 i dla zadań nr 5 i 6 oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych w Wołominie zostały wybrane oferty następujących firm:

ZUC „TERMIX” Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 65
26-600 Radom

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i dostawę kompaktowych węzłów ciepłowniczych do 14 budynków na Osiedlu Niepodległości oraz 1 budynku w trakcie budowy przy ulicy Laskowej w Wołominie w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

ELEKTROTERMEX Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Westerplatte 5,
07-410 Ostrołęka

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po przeanalizowaniu złożonych ofert dotyczących realizacji przewozów kolejowych miału węglowego w ilości 21 150 ton z kopalń grupy PGG Sp. z o.o. na bocznicę kolejową PKP Radzymin w 2018 roku została wybrana oferta firmy:

PKP CARGO S.A.
01-252 Warszawa, ul. Przyce 17

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert złożonych w ramach postępowania na rozładunek i przewóz miału węglowego z rampy kolejowej PKP w Wołominie lub PKP w Radzyminie na plac węglowy na terenie ZEC Sp. z o.o. przy ulicy Szosa Jadowska 49 w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 została wybrana oferta firmy:

RAD-TRANS
Radosław Antoniuk
05-230 Kobyłka
ul. Napoleona 63A

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. (22) 787 55 80 wew. 112