Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na podstawie Rozdziału II pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego postępowań przy udzielaniu zamówień w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. unieważnia postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

Zakład Energetyki Cieplnej  w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na podstawie pkt. II ppkt. 3 Zapytania Ofertowego oraz Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego postępowań przy udzielaniu zamówień w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.  unieważnia postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w zapytaniu ofertowym na wykonanie responsywnego szablonu strony internetowej dla systemu Joomla! 3.5 została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w zapytaniu ofertowym na dostawę  taśmy taśmociągowej  tkaninowo-gumowej zwykłej ogólnego przeznaczenia o szerokości 500 mm do transportu materiałów (żużla z kotłów energetycznych) w ilości 100 m w jednym odcinku została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 11.07.2016r. nr 1577/VII/2016 dotyczące zakupu odpowiedników przetwornic częstotliwości w dwóch wersjach firmy Danfoss lub Schneider Electric wraz z dostawą, montażem, konfiguracją i uruchomieniem w ZEC Wołomin wpłynęły dwie oferty. Po analizie i przeprowadzonych negocjacjach został wyłoniony oferent, firma:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2016r. nr 1552/VII/2016 dotyczące kompleksowego wykonania legalizacji elektronicznej wagi samochodowej typ PR 60, terminal AN3060,  o nośności 60 ton,  rok produkcji 2000, Prowag Katowice. wpłynęło pięć ofert. Po analizie i przeprowadzonych negocjacjach został wyłoniony oferent, firma:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2016r. nr 1551/VII/2016 dotyczące wymiany baterii akumulatorów stacyjnych wraz z prostownikiem buforowym wpłynęło siedem ofert. Po analizie i przeprowadzonych negocjacjach został wyłoniony oferent, firma:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 5 SIWZ po przeanalizowaniu ofert oddzielnie dla zadania nr 1 i wspólnie dla zadań nr 5, 6, 8 i 21 oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej w celu realizacji zadań inwestycyjnych nr 1, 5, 6, 8 i 21 w roku 2016 w rejonie ulic: Mieszka I, Legionów, Orwida, Kościelnej i Asnyka zostały wybrane oferty następujących firm: