Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 5 SIWZ po przeanalizowaniu ofert oddzielnie dla zadania nr 1 i wspólnie dla zadań nr 5, 6, 8 i 21 oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej w celu realizacji zadań inwestycyjnych nr 1, 5, 6, 8 i 21 w roku 2016 w rejonie ulic: Mieszka I, Legionów, Orwida, Kościelnej i Asnyka zostały wybrane oferty następujących firm:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o dokonano wyboru oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego:.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę węzłów ciepłowniczych kompaktowych do budynków Galerii Handlowej i Marketu przy ulicy Geodetów w Wołominie w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy: