ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: unieważnienia postępowania na dostawę pojazdu służbowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na podstawie Rozdz. II ppkt. 3 Zapytania Ofertowego oraz Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego postępowań przy udzielaniu zamówień w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. unieważnia postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, Sp. z o.o. informuje, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy złożonych ofert oraz przeprowadzonych negocjacjach dotyczących ceny ostatecznej na „dostawę pojazdu służbowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony”, została wybrana oferta firmy:

Nivette Sp. z o.o.,
ul. Lotnicza 3/5,
04-192 Warszawa

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zadanie „Dostawa i kompleksowa wymiana wentylatora promieniowego dwustrumieniowego typu WPWD-80/1,8 bez aparatu kierowniczego, z silnikiem 75 kW 985 obr/min. w ilości 1 kpl., kotła WR-25 Nr 2 strona prawa w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w zakresie budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / zaświadczenia o zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla następujących zadań inwestycyjnych:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę węzłów ciepłowniczych kompaktowych do budynków przy ulicy Chrobrego 1, 3 i 6 w Wołominie w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

ELEKTROTERMEX Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Westerplatte 5,
07-410 Ostrołęka

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę wiszących węzłów ciepłowniczych do budynków w Wołominie w 2017 roku w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

MEIBES Sp. z o.o.,
ul. Gronowska 8,
64-100 Leszno

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy dwóch partii każda po 2 350 ton miału węgla kamiennego energetycznego M IIA typ 32.2 lub 32.1 (z dnia 23-01-2017) została wybrana oferta firmy:

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla potrzeb budowy przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej do projektowanego budynku na działce ewidencyjnej 10/8 obr. 11 przy ulicy Geodetów w Wołominie została wybrana oferta firmy:

GAZ MEDIA PROJEKT Sp. z o.o.
05-200 Wołomin
ul. Piłsudskiego 4

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy sieci ciepłowniczej do budynku przy ulicy Lipińskiej 44 w Wołominie została wybrana oferta firmy:

HTI Sp. z o.o. Warszawa Sp. K.
ul. Cieślewskich 44
03-017 Warszawa

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę kompaktowego węzła ciepłowniczego do budynku przy ulicy Armii Krajowej 110/112 w Wołominie w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

ELEKTROTERMEX Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Westerplatte 5,
07-410 Ostrołęka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. (22) 787 55 80 wew. 112