ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 5 SIWZ po przeanalizowaniu ofert oddzielnie dla zadania nr 1 i oddzielnie dla Zadania nr 2 oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Armii Krajowej 110/112 oraz Lipińskiej 44 w Wołominie zostały wybrane oferty następujących firm:

ZUC „TERMIX Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada
65 26-600 Radom

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na dostawę urządzenia NETASQ Stormshield SN300, wybrana została oferta firmy:

AT Computers S.C.
ul. Poznańska 16a
62-020 Swarzędz

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na podstawie Rozdziału II pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego postępowań przy udzielaniu zamówień w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. unieważnia postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

Zakład Energetyki Cieplnej  w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na podstawie pkt. II ppkt. 3 Zapytania Ofertowego oraz Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego postępowań przy udzielaniu zamówień w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.  unieważnia postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w zapytaniu ofertowym na wykonanie responsywnego szablonu strony internetowej dla systemu Joomla! 3.5 została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w zapytaniu ofertowym na dostawę  taśmy taśmociągowej  tkaninowo-gumowej zwykłej ogólnego przeznaczenia o szerokości 500 mm do transportu materiałów (żużla z kotłów energetycznych) w ilości 100 m w jednym odcinku została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 11.07.2016r. nr 1577/VII/2016 dotyczące zakupu odpowiedników przetwornic częstotliwości w dwóch wersjach firmy Danfoss lub Schneider Electric wraz z dostawą, montażem, konfiguracją i uruchomieniem w ZEC Wołomin wpłynęły dwie oferty. Po analizie i przeprowadzonych negocjacjach został wyłoniony oferent, firma:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2016r. nr 1552/VII/2016 dotyczące kompleksowego wykonania legalizacji elektronicznej wagi samochodowej typ PR 60, terminal AN3060,  o nośności 60 ton,  rok produkcji 2000, Prowag Katowice. wpłynęło pięć ofert. Po analizie i przeprowadzonych negocjacjach został wyłoniony oferent, firma:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2016r. nr 1551/VII/2016 dotyczące wymiany baterii akumulatorów stacyjnych wraz z prostownikiem buforowym wpłynęło siedem ofert. Po analizie i przeprowadzonych negocjacjach został wyłoniony oferent, firma:

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. (22) 787 55 80 wew. 112