Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej do budynków przy ulicy Warszawskiej, Wileńskiej, Nowej i Ogrodowej w Wołominie została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 5 SIWZ po przeanalizowaniu ofert oddzielnie dla grupy zadań oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej do Galerii Handlowej „Fabryka Projekt” ETAP II, V, VIa, VIb i przebudowy istniejącego przyłącza do EXALO na terenie ZEC w Wołominie zostały wybrane oferty następujących firm:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na dostawę materiałów preizoiowanych do budowy przyłączy sieci ciepłowniczej do Galerii Handlowej "Fabryka Projekt" w Wołominie ETAP II, Va, Vb i VI oraz do budynków przy ulicy Kościelnej 69, 71 i 73 na Osiedlu Niepodległości w Wołominie została wybrana oferta firmy: