Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje że w dniu 18.03.2019r rozpocznie proces barwienia wody sieciowej który ma na celu sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej. Barwiona na żółtozielono woda powinna znajdować się wyłącznie w sieci ciepłowniczej i nie powinna być widoczna dla użytkowników. Pojawienie się zabarwionej wody na zewnątrz, w miejscach takich jak instalacje wewnętrzne odbiorców (np. kran), ulice, cieki wodne oznacza awarię sieci. W związku z powyższym ZEC w Wołominie prosi o zgłaszanie ewentualnego napotkania zabarwionej wody.      czytaj więcej>>

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej do budynków przy ulicy Warszawskiej, Wileńskiej, Nowej i Ogrodowej w Wołominie została wybrana oferta firmy:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 5 SIWZ po przeanalizowaniu ofert oddzielnie dla grupy zadań oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej do Galerii Handlowej „Fabryka Projekt” ETAP II, V, VIa, VIb i przebudowy istniejącego przyłącza do EXALO na terenie ZEC w Wołominie zostały wybrane oferty następujących firm:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na dostawę materiałów preizoiowanych do budowy przyłączy sieci ciepłowniczej do Galerii Handlowej "Fabryka Projekt" w Wołominie ETAP II, Va, Vb i VI oraz do budynków przy ulicy Kościelnej 69, 71 i 73 na Osiedlu Niepodległości w Wołominie została wybrana oferta firmy: