• Ochrona środowiska to nasz priorytet
    Ochrona środowiska to nasz priorytet
  • Ochrona środowiska to nasz priorytet
    Ochrona środowiska to nasz priorytet

wfosigw 430

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 19 marca 2013r rozpatrzył pozytywnie wniosek ZEC o umorzenie części pożyczki nr 126/10/OA/P z dnia 22.10.2010r zaciągniętej na realizację zadania pn.: "Obniżenie emisji powierzchniowej w Wołominie poprzez podłączenie do miejskiej sieci cieplnej budynków stanowiących źródła niskiej emisji".

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW umorzono kwotę w wysokości 180 000 zł. Jednym z warunków umorzenia jest przeznaczenie równowartości umorzonej kwoty na realizację kolejnego przedsięwzięcia mającego na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza atmosferycznego.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119