• Ochrona środowiska to nasz priorytet
    Ochrona środowiska to nasz priorytet

wfosigw 430

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o  konsekwentnie realizuje inwestycje mające na celu poprawę stanu środowiska atmosferycznego w Wołominie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń m.in. likwidując źródła tzw. niskiej emisji, modernizując kotły węglowe i  instalację odpylania oraz inne urządzenia technologiczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył złożony w 2013 r. wniosek ZEC o finansowe wsparcie projektu polegającego na  modernizacji systemu cieplnego w zakresie wymiany węzłów grupowych na indywidualne, wymianę odcinków sieci oraz kompleksową modernizację jednego z dwóch pracujących kotłów węglowych o mocy 30 MW. Zaproponowane przez spółkę  zmiany modernizacyjne oraz unowocześnienie procesów technologicznych uzyskały aprobatę władz funduszu, które przyznały w  ramach dofinansowania prawie 2.000.000 zł w formie niskooprocentowanej pożyczki z  20 % jej umorzeniem. Umowa o dofinansowanie zadania pt: „Modernizacja systemu cieplnego w Wołominie w zakresie wymiany węzłów grupowych na indywidualne, wymiany odcinków sieci oraz modernizacji kotła WR-25 nr 2” podpisana została przez Zarząd WFOŚiGW i Zarząd ZEC 28 sierpnia 2013. W ramach tego zadania planowana jest wymiana węzłów grupowych zasilających osiedle Lipińska, Słoneczna  i  Kobyłkowska na nowoczesne węzły indywidualne oraz wymiana istniejącej sieci cieplnej na sieć preizolowaną co w znaczący sposób ograniczy straty energii podczas jej przesyłania do odbiorców. Dotychczas pracujące węzły zamontowane były w 1996 roku. Nowe węzły indywidualne będą umożliwiały mieszkańcom korzystanie z centralnego ogrzewania a także ciepłej wody użytkowej. Inwestycja podniesie komfort życia mieszkańców osiedli a także wpłynie na ich bezpieczeństwo dzięki likwidacji piecyków gazowych w mieszkaniach – mówi Edward Olszowy prezes ZEC. Łączna długość wymienianych sieci w 2013 roku wynosić będzie prawie kilometr.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117
te. 532 565 748

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112