W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

W dniu 19 marca 2013r. w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.  odbyło się spotkanie dotyczące nowoczesnych technologii wykorzystywanych do produkcji chłodu na potrzeby bytowe lub technologiczne oraz układów kogeneracyjnych efektywniej wykorzystujących energię pierwotną.

W dyskusji udział wzięli zaproszeni goście – przedstawiciele PEC Suwałki, EC Skierniewice, PEC Legionowo, firmy Energika, NET S.A., MZO w Wołominie, projektanci z firmy Grupa AT Sp. z o.o. zajmujący się projektowaniem budowy centrum handlowego na terenie byłej Stolarki w Wołominie.

 DSC03142

Spotkanie rozpoczęto prezentacją przygotowaną przez Marcina Malickiego z firmy NET S.A.

dotyczącą konieczności optymalizacji procesów przemysłowych z obszaru skojarzonej produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na chłód oraz energię elektryczną . Zaprezentował on wykorzystanie energii pierwotnej w większym stopniu niż dotychczas oraz rozwiązania technologiczne wykorzystywane do produkcji chłodu z energii odpadowej.

 DSC03144

Mieczysław Modzelewski z PEC Suwałki przedstawił doświadczenia związane z budową i eksploatacją układu kogeneracyjnego, działającego od 2008r. Układ ten produkuje energię cieplną i elektryczną wykorzystując ciepło wytwarzane w opalanym miałem węglowym rusztowym kotle parowym OR – 35N.

Zbigniew Szamałek z firmy Energika będącej wykonawcą robót związanych z instalacją układu kogeneracyjnego w PEC Suwałki, przedstawił ofertę firmy oraz przybliżył doświadczenia związane z innymi układami znajdującymi się w Polsce (istniejącymi, będącymi w eksploatacji oraz oczekującymi na uruchomienie).

 DSC03149

Na zakończenie spotkania przedstawiciele PEC Suwałki, EC Skierniewice, PEC Legionowo oraz ZEC Wołomin wymienili doświadczenia dotyczące eksploatacji.