Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

W związku z upływem z dniem 31.12.2014r. terminu obowiązywania aktualnej taryfy, Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w związku z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do racjonalizacji kosztów oraz mając na uwadze ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen, złożył wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o przedłużenie okresu obowiązywania obecnej taryfy ciepła.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE-4210-21(2)/2014/336/XIZM/RK z dnia 01.12.2014r okres obowiązywania taryfy dla ciepła został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2015r.  W związku z tym ceny i stawki opłat ujęte w taryfie oraz średnie ceny ciepła, średnie stawki opłat za usługi przesyłowe oraz stawka opłaty zastępczej pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Cena energii cieplnej w ZEC w Wołominie nadal pozostaje konkurencyjna w stosunku do innych mediów, a dostarczane ciepło jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska i najbezpieczniejszych dla odbiorców sposobów ogrzewania mieszkań.

Będziemy dokładać wszelkich starań aby oferować odbiorcom wysoką jakość usług po konkurencyjnych cenach, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i ciągłości dostaw.

Pliki do pobrania