Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem awarii na sieci ciepłowniczej w pasie drogowym ulicy Wileńskiej przystępuje do dokładnej lokalizacji miejsca awarii. Po dokonaniu odkrywki i ustaleniu zakresu awarii będziemy na bieżąco informować o postępach prac. Obecnie energia cieplna do mieszkańców dopływa bez zakłóceń.

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że włączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.

Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl ; fax 22 787 55 84; lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.

Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym."

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w dniu 18.03.2019r rozpocznie proces sprawdzania szczelności wołomińskiej sieci ciepłowniczej, poprzez dodanie do wody sieciowej barwnika Fluoresceina RM 200%. Barwiona na żółtozielono woda powinna znajdować się wyłącznie w sieci ciepłowniczej i nie powinna być widoczna dla użytkowników. Pojawienie się zabarwionej wody na zewnątrz, w miejscach takich jak instalacje wewnętrzne odbiorców (np. kran), ulice, cieki wodne oznacza awarię sieci - ZEC w Wołominie prosi o zgłaszanie ewentualnego napotkania zabarwionej wody.

Fakt pojawienia się zabarwionej, żółtozielonej wody należy zgłosić do ZEC w Wołominie pod numerem telefonu (22)-787-55-80/81 wew. 129 lub 115

Barwienie wody przeprowadzane zostanie zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie. Wykonywane jest barwnikiem spożywczym, który ma atest higieniczny. Zastosowana dawka barwnika jest bezpieczna, nie niszczy instalacji i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Zabarwionej wody nie można używać do picia i gotowania, można natomiast używać wody do celów sanitarnych. W przypadku wystąpienia, po kontakcie z zabarwioną wodą, jakichkolwiek niepokojących objawów – prosimy o pilny kontakt z lekarzem.

Kartę danych technicznych oraz kartę charakterystyk można pobrać poniżej w załączniku.