• Najnowsze informacje i ogłoszenia
    Najnowsze informacje i ogłoszenia

foto

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW


Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie,

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. uprzejmie informuje odbiorców energii cieplnej, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27.06.2022r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła”. Akt zmiany został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.  
W związku z powyższym aktualizacja opłat i zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody obowiązuje od dnia 01.08.2022 roku.

Wydarzenia ostatnich miesięcy, gwałtownie postępująca inflacja, znaczący wzrost cen paliw, prądu i transportu dotykają wszystkich mieszkańców Polski. Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w całym Kraju przechodzą przez niespotykane dotąd problemy, do których dodatkowo dochodzi jeszcze radykalny wzrost cen certyfikatów emisji dwutlenku węgla. Środki z ich sprzedaży miały być narzędziem szybkich zmian w energetyce krajowej. Niestety plan się nie powiódł. Wpływy z budżetu centralnego nie wsparły w istotnym stopniu oczekiwanych zmian w ciepłownictwie. W efekcie rok 2022 przyniósł serię negatywnych zjawisk dotyczących sektora energetycznego, których skutki ponoszą bezpośrednio przedsiębiorstwa ciepłownicze i ich klienci. Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o zmuszone jest w tej kryzysowej sytuacji działać przede wszystkim na rzecz bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. Wiąże się to z dużo większymi nakładami finansowymi na zakup węgla i przekłada się wprost na wzrost cen ciepła dostarczanego do Państwa domów. Podwyżki staramy się, łagodzić przy wsparciu i zaangażowaniu władz gminy Wołomin. Biorąc pod uwagę ponad pięciokrotny wzrost cen miału węglowego, do pewnego stopnia to się nam udaje. Mimo bardzo niekorzystnej sytuacji zamierzamy bez przerwy działać na rzecz poprawy sytuacji, pamiętając przede wszystkim o kłopotach, które dotykają bezpośrednio naszych klientów i obciążają znacząco ich domowe budżety.

Między innymi w tym celu SBM i ZEC w Wołominie Sp. z o.o. podjęły ścisłą współpracę zmierzającą do obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej, a tym samym kosztów opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę w Państwa lokalach.

Na obecnym etapie postanowiono:
1.     Zmniejszyć moc docelową o 10% przydziału od dnia 01.10.2022 r.
2.     Zmniejszyć temperaturę w regulatorach pogodowych o 2°C
3.     Zmniejszyć temperaturę ciepłej wody użytkowej do 50°C
 
Działania te będą analizowane i na bieżąco konsultowane z odbiorcami. Nasi specjaliści nieustannie obserwują sytuację rynkową i wypracowują najlepsze rozwiązania. Zobowiązujemy się do informowania Państwa o efektach tych prac za pośrednictwem lokalnych mediów i w bezpośredniej komunikacji. Jednocześnie bardzo zachęcamy, by w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, skłaniać się w miarę możliwości do oszczędzania energii cieplnej. Tylko wspólne działania pozwolą przezwyciężyć kryzys energetyczny na, który ani Państwo, ani my nie mamy żadnego wpływu.


Z poważaniem
Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie
Karol Ciepielewski

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119