Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, rekomendujemy Państwu ograniczenie wizyt w zakładzie. W celu załatwienia spraw, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Informujemy, że w dniu 2020.08.14 biuro Zakładku Energetyki Cieplnej w Wołominie będzie nieczynne.

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., działając na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2015 poz.478) informuje że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii,

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., działając na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2015 poz.478) informuje że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii,

Dla naszych odbiorców mamy dobrą wiadomość w sezonie zimowym 2014/2015 nie będzie podwyżek cen ciepła. Od kilkunastu lat kupujemy polski węgiel z Katowickiego Holdingu Węglowego, uzyskujemy dobry wynik finansowy, przy cenach energii cieplnej w ZEC Wołomin niższych od średniej ogólnopolskiej. Staramy się tak planować nasze koszty, aby móc zapewnić klientom  usługę  na wysokim poziomie i jednocześnie prowadzić działania umacniające naszą pozycję na lokalnym rynku poprzez rozbudowywanie sieci dystrybucyjnej i przeprowadzanie bieżących remontów i modernizacji. Musimy przy tym  spełniać coraz bardziej zaostrzone rygory przepisów dotyczących ochrony środowiska  – mówi Prezes Zarządu Edward Olszowy.

W związku z upływem z dniem 31.12.2014r. terminu obowiązywania aktualnej taryfy, Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w związku z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do racjonalizacji kosztów oraz mając na uwadze ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen, złożył wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o przedłużenie okresu obowiązywania obecnej taryfy ciepła.

W związku z realizowaną inwestycją polegającą na budowie Galerii Handlowej „Fabryka Projekt” przy ulicy Geodetów w Wołominie, Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. planuje budowę przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej w celu zasilenia w energię cieplną obiektów Galerii.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w terminie od dnia 05.08.2014r. od godz. 06:00 do dnia 07.08.2014r. do godz. 08:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej spowodowana remontem i pracami modernizacyjnymi systemu ciepłowniczego.