W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

Wystąpieniem wiceprezesa ZEC – Jerzego Mikulskiego oraz powitaniem gości rozpoczęło się spotkanie z okazji oddania do eksploatacji nowego Kotła WR-10 oraz zakończenia odbioru zmodernizowanego kotła Wr 25 nr 1. Uroczystość odbyła się w samo południe 18 maja 2016 r.

Koszt zabudowy nowego kotła WR10 wyniósł ok. 4 300 000 zł netto. Łączne koszty inwestycyjne poniesione w ostatnim okresie sięgały 11 000 000 zł brutto.

 

IMG 2497 

 Nowy kocioł WR10.

 

 W uroczystości wzięli udział: właściciel spółki ZEC – Burmistrz Wołomina Pani Elżbieta Radwan oraz członkowie Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa. Obecni byli też wicestarosta Adam Łossan, prezesi Spółek Gminnych Paweł Solis, Rafał Wiatrak i Adam Janczewski, inspektorzy nadzoru budowlanego oraz przedstawiciel wykonawcy części elektrycznej i AKPiA zabudowy kotła - firmy Integrator s.c. Gdańsk.

 

IMG 2543

Wystąpienie wiceprezesa ZEC Jerzego Mikulskiego oraz kierownika ds. eksploatacji Pawła Różańskiego.

 

Na początku pracownicy Ciepłowni - Paweł Różański  (kierownik ds. eksploatacji), Jan Krasowski  (z-ca kierownika ds. energetycznych) oraz Jolanta Wiktorko (z-ca ds. analiz technologicznych)  - zaprezentowali etapy budowy  kotła, przedstawili aktualny stan techniczny ciepłowni po wybudowaniu kotła WR-10, modernizacji kotłów WR-25 nr 1 i nr 2 oraz modernizacji technologii wodnej Ciepłowni z wykorzystaniem pompy zimnego zmieszania. Poinformowali o parametrach technicznych nowej jednostki kotłowej, wzroście sprawności wytwarzania ciepła oraz obniżeniu emisji szkodliwych substancji i pyłów emitowanych do atmosfery.

Przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Wołomina - Elżbieta Radwan,  wicestarosta - Adam Łossan, specjalista ds. procesów technologicznych - Malwina Jarosińska,  kierownik ds. eksploatacji - Paweł Różański oraz wiceprezes ZECWołomin - Jerzy Mikulski.

 

IMG 2561

IMG 2566

Przecięcie wstęgi przed nowym kotłem WR10.

 

Po zaprezentowaniu nowo wybudowanej jednostki kotłowej WR10 oraz zmodernizowanych kotłów WR25, uczestnicy wydarzenia zwiedzili najważniejsze punkty Centralnej Ciepłowni. Główną uwagę zwrócono na instalację solarną kolektorów słonecznych, służącą do wstępnego podgrzania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej oraz wspierania zakładowej instalacji ciepłej wody.

 

IMG 2572

Fot. 4 Prezentacja nowo wybudowanego kotła WR10.

 

Zakończenie uroczystości odbyło się w zakładowej świetlicy. Wiceprezes ZEC Jerzy Mikulski  oraz Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, podziękowali za podejmowanie dobrych decyzji oraz rozpoczęcie inwestycji dotyczącej zabudowy kotła WR10, byłym prezesom ZEC, w szczególności nieobecnemu długoletniemu prezesowi ZEC Edwardowi Olszowemu. Podziękowania oraz gratulacje otrzymali również wszyscy pracownicy oraz wykonawcy, którzy przyczynili się do realizacji oraz pomyślnego zakończenia wszystkich inwestycji. Na ręce kierowników Ciepłowni, czuwających nad realizowanymi zadaniami, złożone zostały szczególne podziękowania w postaci dyplomów.

 

IMG 2600m

Wręczenie podziękowań dla kierowników Ciepłowni przez Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan.

 

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan przyznała ponadto, że jest dumna i zadowolona z działalności ZEC Wołomin. Życzyła dalszych sukcesów oraz owoców pracy dla całego zakładu.

Informacje dotyczące budowy kotła WR10, modernizacji kotłów WR25 oraz eksploatacji instalacji solarnych ZEC Wołomin można znaleźć w załączonych artykułach autorstwa Pani Malwiny Jarosińskiej.

Pliki do pobrania