Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje że w dniu 18.03.2019r rozpocznie proces barwienia wody sieciowej który ma na celu sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej. Barwiona na żółtozielono woda powinna znajdować się wyłącznie w sieci ciepłowniczej i nie powinna być widoczna dla użytkowników. Pojawienie się zabarwionej wody na zewnątrz, w miejscach takich jak instalacje wewnętrzne odbiorców (np. kran), ulice, cieki wodne oznacza awarię sieci. W związku z powyższym ZEC w Wołominie prosi o zgłaszanie ewentualnego napotkania zabarwionej wody.      czytaj więcej>>

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

2018.12.04 - Oświadczenie

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.11.2018r. została zatwierdzona korekta Taryfy dla Ciepła, która będzie obowiązywać od 01.01.2019r. Zmiana taryfy wynika w chwili obecnej ze znaczącego wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Do tej pory Zakład przejmował obciążenie podwyżek wynikających ze wzrostu cen węgla i energii elektrycznej redukując koszty zmienne. Pomimo zastosowanych oszczędności Zakład nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć ciągłego wzrostu kosztów wynikających z rosnących cen uprawnień do emisji CO2.

2018.04.04 - Oświadczenie zarządu

o top


W związku rozpowszechnianymi w mediach nieprawdziwymi i często krzywdzącymi informacjami dotyczącymi działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie pragnę podkreślić, że wszelkie działania zarządu spółki są nakierowane na realizację statutowych zadań firmy ze szczególnym poszanowaniem i uwzględnieniem interesu społecznego mieszkańców Gminy Wołomin.