• Najnowsze informacje i ogłoszenia
    Najnowsze informacje i ogłoszenia

Nagłówek oświadczenia zarządu


W związku rozpowszechnianymi w mediach nieprawdziwymi i często krzywdzącymi informacjami dotyczącymi działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie pragnę podkreślić, że wszelkie działania zarządu spółki są nakierowane na realizację statutowych zadań firmy ze szczególnym poszanowaniem i uwzględnieniem interesu społecznego mieszkańców Gminy Wołomin.

 Ostatnie miesiące to dla Spółki okres dynamicznych zmian organizacyjnych oraz zespołowej pracy nad kierunkami rozwoju przedsiębiorstwa, bieżącą obsługą naszych Klientów oraz rewizji planu inwestycyjnego proponowanego przez poprzedni Zarząd Spółki. Uważamy, że naszym naczelnym zadaniem jest stałe podnoszenie jakości obsługi klientów, praca nad zmniejszeniem strat przesyłowych oraz ograniczenie awarii i usterek w sieci ciepłowniczej. W wypracowanej wspólnie z Zespołem strategii rozwoju Spółki nie mieszczą się wielomilionowe inwestycje w nowe budynki biurowe Zakładu Energetyki Cieplnej, których projektowane były przez poprzedni zarząd.

Jesteśmy przekonani, że środki inwestycyjne ZEC powinien lokować nie w podnoszenie standardu pracy biurowej, a w rozwój sieci oraz dostosowanie procesów technologicznych do rygorystycznych wymogów środowiskowych. Realizacja nakreślonej przez obecny zarząd wizji rozwoju, u której fundamentów leżą najlepsze praktyki gospodarności oraz świadomość konieczności ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, zapewni Zakładowi stabilne działanie w długookresowej perspektywie a mieszkańcom najlepszej jakości produkt.

Dziś można jedynie krytycznie ocenić działania poprzedniego Zarządu Spółki. Brakowało w nich wizji dotyczącej nie tylko działań inwestycyjnych, ale także dostosowania taryfy, procesów oraz struktury do wyzwań przed jakimi staje właśnie spółka.

Trzeba pamiętać, że dziś - po poczynionej w lutym niewielkiej korekcie taryfy - ZEC oferuje swoim klientom ciepło w cenie z 2016 roku. W tym czasie o kilkadziesiąt procent wzrósł koszt zakupu głównego surowca służącego do wytwarzania ciepła – węgla kamiennego. Jednak w tym bardzo trudnym otoczeniu rynkowym ZEC stara się nie przenosić rosnących kosztów zakupu surowca na swoich klientów. Dlatego wprowadzamy kolejne zmiany organizacyjne oraz procesy restrukturyzacji kosztowej, które sprawiają, że Zakład Energetyki Cieplnej może być firmą odpowiedzialną społecznie.

Każdorazowo, kiedy pozwala na to sytuacja finansowa spółki zyski ZEC są w znacznej części redystrybuowane do mieszkańców Wołomina. Ostatnio, 700 tys. zł z zysku Spółki za 2016 rok zostało przeznaczone przez Burmistrz Miasta Elżbietę Radwan na wykonanie na czterech przejściach dla pieszych, oprócz oznakowania pionowego i poziomego, systemu aktywnego podświetlenia przejść oprawami LED z pulsatorem oraz czujnikiem ruchu.

Przed Zakładem Energetyki Cieplnej w Wołominie duże wyzwania inwestycyjne, codzienna praca związana z dostarczaniem ciepła do mieszkańców oraz realizacji strategii rozwoju spółki. Jesteśmy przekonani, że realizacja tak ambitnych planów powinna przebiegać w atmosferze współpracy, merytorycznej dyskusji i zrozumienia wspólnego celu, jakim jest silna finansowo i organizacyjne Spółka, służąca mieszkańcom Wołomina.

Z poważaniem
Paweł Królak,
wiceprezes  Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołomnie Sp. z o.o.

 


nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117
te. 532 565 748

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112