ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

2018.04.04 - Oświadczenie zarządu

o top


W związku rozpowszechnianymi w mediach nieprawdziwymi i często krzywdzącymi informacjami dotyczącymi działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie pragnę podkreślić, że wszelkie działania zarządu spółki są nakierowane na realizację statutowych zadań firmy ze szczególnym poszanowaniem i uwzględnieniem interesu społecznego mieszkańców Gminy Wołomin.

 Ostatnie miesiące to dla Spółki okres dynamicznych zmian organizacyjnych oraz zespołowej pracy nad kierunkami rozwoju przedsiębiorstwa, bieżącą obsługą naszych Klientów oraz rewizji planu inwestycyjnego proponowanego przez poprzedni Zarząd Spółki. Uważamy, że naszym naczelnym zadaniem jest stałe podnoszenie jakości obsługi klientów, praca nad zmniejszeniem strat przesyłowych oraz ograniczenie awarii i usterek w sieci ciepłowniczej. W wypracowanej wspólnie z Zespołem strategii rozwoju Spółki nie mieszczą się wielomilionowe inwestycje w nowe budynki biurowe Zakładu Energetyki Cieplnej, których projektowane były przez poprzedni zarząd.

Jesteśmy przekonani, że środki inwestycyjne ZEC powinien lokować nie w podnoszenie standardu pracy biurowej, a w rozwój sieci oraz dostosowanie procesów technologicznych do rygorystycznych wymogów środowiskowych. Realizacja nakreślonej przez obecny zarząd wizji rozwoju, u której fundamentów leżą najlepsze praktyki gospodarności oraz świadomość konieczności ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, zapewni Zakładowi stabilne działanie w długookresowej perspektywie a mieszkańcom najlepszej jakości produkt.

Dziś można jedynie krytycznie ocenić działania poprzedniego Zarządu Spółki. Brakowało w nich wizji dotyczącej nie tylko działań inwestycyjnych, ale także dostosowania taryfy, procesów oraz struktury do wyzwań przed jakimi staje właśnie spółka.

Trzeba pamiętać, że dziś - po poczynionej w lutym niewielkiej korekcie taryfy - ZEC oferuje swoim klientom ciepło w cenie z 2016 roku. W tym czasie o kilkadziesiąt procent wzrósł koszt zakupu głównego surowca służącego do wytwarzania ciepła – węgla kamiennego. Jednak w tym bardzo trudnym otoczeniu rynkowym ZEC stara się nie przenosić rosnących kosztów zakupu surowca na swoich klientów. Dlatego wprowadzamy kolejne zmiany organizacyjne oraz procesy restrukturyzacji kosztowej, które sprawiają, że Zakład Energetyki Cieplnej może być firmą odpowiedzialną społecznie.

Każdorazowo, kiedy pozwala na to sytuacja finansowa spółki zyski ZEC są w znacznej części redystrybuowane do mieszkańców Wołomina. Ostatnio, 700 tys. zł z zysku Spółki za 2016 rok zostało przeznaczone przez Burmistrz Miasta Elżbietę Radwan na wykonanie na czterech przejściach dla pieszych, oprócz oznakowania pionowego i poziomego, systemu aktywnego podświetlenia przejść oprawami LED z pulsatorem oraz czujnikiem ruchu.

Przed Zakładem Energetyki Cieplnej w Wołominie duże wyzwania inwestycyjne, codzienna praca związana z dostarczaniem ciepła do mieszkańców oraz realizacji strategii rozwoju spółki. Jesteśmy przekonani, że realizacja tak ambitnych planów powinna przebiegać w atmosferze współpracy, merytorycznej dyskusji i zrozumienia wspólnego celu, jakim jest silna finansowo i organizacyjne Spółka, służąca mieszkańcom Wołomina.

Z poważaniem
Paweł Królak,
wiceprezes  Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołomnie Sp. z o.o.