• Najnowsze informacje i ogłoszenia
    Najnowsze informacje i ogłoszenia

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.11.2018r. została zatwierdzona korekta Taryfy dla Ciepła, która będzie obowiązywać od 01.01.2019r. Zmiana taryfy wynika w chwili obecnej ze znaczącego wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Do tej pory Zakład przejmował obciążenie podwyżek wynikających ze wzrostu cen węgla i energii elektrycznej redukując koszty zmienne. Pomimo zastosowanych oszczędności Zakład nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć ciągłego wzrostu kosztów wynikających z rosnących cen uprawnień do emisji CO2.

Zarząd ZEC

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117
te. 532 565 748

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112