W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

Uprzejmie informujemy, że 20 września br. dokonane zostały zmiany we władzach Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie sp. z o.o. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki reprezentowanego przez Burmistrza Wołomina Elżbietę Radwan w skład Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie powołani zostali:

Marek Krzystyniak – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Alicja Gawrońska, Mariusz Henryk Szostak, Paweł Frasunkiewicz oraz Krzysztof Jusiński – na członków Rady Nadzorczej.

 

Rada Nadzorcza w nowym składzie zebrała się 20 września na pierwszym posiedzeniu i  - w związku z upływem kadencji dotychczasowego Prezesa Zarządu ZEC Pana Pawła Królaka – powołała na to stanowisko Pana Karola Ciepielewskiego.

Pan Karol Ciepielewski do tej pory był odpowiedzialny za nadzór właścicielski w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

 

Na ręce Pana Pawła Królaka Rada Nadzorcza składa serdeczne podziękowania za jego dotychczasową pracę na rzecz wołomińskiego Zakładu Energetyki Cieplnej.

ZEC w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13 września 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DRE.WRC.4210.8.11.2021.336.XVI.ESz zatwierdził XVI Taryfę dla ciepła. Nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od dnia 1 października 2021 r., do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie czekaj do ostatniego dnia września!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek spisowy.

Spis powszechny trwa od początku kwietnia. W województwie mazowieckim do tej pory spisało się ponad 60% mieszkańców. Do spisania pozostaje więc jeszcze sporo osób, które najczęściej wiedzą o spisie, ale wypełnienie formularza odkładają na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że im dłużej będziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo stresu i problemów związanych np. z logowaniem do aplikacji spisowej lub połączeniem z infolinią spisową w ostatnich dniach września.

Spis powszechny to szansa, a nie inwigilacja

Pierwszy spis powszechny odbył się w Polsce równo 100 lat temu. Zarówno wtedy, jak i dziś, celem było i jest poznanie sytuacji polskiego społeczeństwa, aby potem prowadzić skuteczne działania wspierające jego rozwój. Jeśli zatem leży Ci na sercu przyszłość Twojej rodziny, gminy, miasta i całego kraju, powinieneś jak najszybciej wypełnić obowiązek spisowy.
Każdy ma prawo do wątpliwości i nie ma nic złego w stawianiu pytań o sensowność i legalność Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Należy jednak podejść do tego poważnie i rzetelnie, a nie opierać się na „sensacyjnych” opiniach internetowych anonimów.

Narodowy Spis Powszechny 2021 to jedyne badanie, które pozwoli poznać liczbę osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich sytuację życiową. Aby ułatwić im udział w spisie, przygotowano szereg udogodnień: wsparcie tłumaczy Polskiego Języka Migowego, pomoc infolinii spisowej oraz możliwość obsługi formularza spisowego przez osoby niewidome.

Dlaczego w spisie powszechnym są pytania o mieszkanie?

Każdy zdaje sobie sprawę, że mieszkania nie są zwykłym towarem czy dobrem konsumpcyjnym. Warunki, w jakich mieszkamy, mają ogromny wpływ na nasze życie rodzinne i zawodowe. Dlatego informacje o mieszkaniach zbierane były we wszystkich spisach powszechnych w naszym kraju już od 100 lat!

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112